105. Deutscher Röntgenkongress, Wiesbaden

08.05.2024–10.05.2024


Deutsche Röntgengesellschaft e.V.
Bereich Kongresse & Veranstaltungen
Tel.: +49 30 916070-66
kongress@drg.de
www.roentgenkongress.de

Kongress- und Kulturmanagement GmbH (KUKM)
Tina Streitberger
Tel.: +49 3643 2468-169
registrierung-roeko@kukm.de

Zurück

Zurück